اتو لوله

pipe iron

ابزاری کاربردی برای جوش دادن لوله های سبز
دارای پایه و چند قالب برای سایزهای مختلف لوله