میکرومتر عمق سنج

ابزار دقیق

Instrumentation

این پلتفرم از ابزار ها که دارای طیف بزرگ ومتنوعی از انواع ابزار اندازه گیری می باشد.

در صنعت به یکی از پر کاربرد ترین ابزارها تبدیل شده اند.

از برترین برند های ابزار دقیق میتوان به:

اینسایز

میتوتویو

ال جی

آکاد

آسیمتو

اشاره کرد.