ابزار کف تراشی

ابزار کف تراشی آکو

Flooring tools Akko

ابزار پرکاربرد و پر مصرف در صنعت

دارای قطرهای متنوع

نوع کاربری مختلف

الماس خور های متنوع