ابزار کف تراشی آکو

flooring-tools-akko-

محصول کشور ترکیه

دارای تنوع قطری و شکلی و تعداد پره ها

ار بهترین ابزار های صنعتی