پیچ گوشتی شارژی

Rechargeable screwdriver

محصولی پر قدرت و با دوام برای باز و بسته کردن سریع انواع پیچ ها