نوشته‌ها

میکرومتر

معرفی کامل میکرومتر

,
برای معرفی کامل میکرومتر مطلبی آماده کردیم که در آشنایی شما با این ابزار بسیار مفید خواهد بود. میکرومتر یا ریزسنج یکی از ابزارهای دقیق برای اندازه گیری های داخلی ،خارجی ،ارتفاع، ضخامت ورق ها، قطر میله ها، سیم ها و...با دقت بالا می باشد.میکرومت…