الماس

diamonds

در صنعت به جنس ابزار هایی که بیشترین درصد کربن در آنها موجود است ،الماس گفته میشود.

برای تراش فلزات سخت پر کاربرد می باشد.

نوشته‌ها

اینسرت (الماس)

,
مقدمه افرادی که در عرصه صنعت و تراش ابزار سر رشته ای دارند به احتمال خیلی زیاد با اسم (الماس،الماسه،اینسرت وامثال این نام ها) سروکار داشتن ولی برای اینکه با نام دقیق اینسرت (الماس)ها آشناتون کنم ، قصد دارم در این نوشته دلیل واختصار نام گذ…