پیچ و مهره

Screws and nuts

این ابزار از استوانه ای که بر روی آن رزوه ها به صورت مارپیچ تراشیده شده است، ساخته شده اند

-و با مهره ها که به صورت سوراخی که از داخل رزوه شده است ،اتصالات ایجاد میکنند.

نوشته‌ها

پیچ و مهره

پیچ و مهره

دنده پیچ در پیچ و مهره ها،دنده پیچ یک ساختار مارپیچی است که برای تبدیل حرکت چرخشی به خطی استفاده می شود.یک دنده ی پیچ به شکل نخ میباشد که به دور استوانه یا مخروط به شکل مارپیچ پیچیده می شود.نخ یا رزوه های پیچ به چند شکل هندسی تولید می شود.…
پیچ ومهره

تاریخچه پیچ و مهره

پیچ و مهره از ابتدا تا به حال: در حالی که فرضیه‌های جدید تاریخچه پیچ و مهره پیدایشش را به ارشمیدس وساخت مارپیچ (که نوعی پمپ برای انتقال آب و به شکل پیچ بوده) را به سِناخِریب یا سن‌ناشریب (۷۴۵–۶۸۱ پیش از میلاد)، پادشاه آشور نسبت می‌د…