برقوکاری

reamering

در صنعت به عمل صاف کردن و تمام کردن قطر سوراخ ها به وسیله ابزاری به نام برقو ،برقوکاری گفته

میشود.

نوشته‌ها

برقو مخروطی

برقوها و برقوکاری

,
برقو چیست؟ برقوها ابزار های یک یا چند پره ای هستند که عموما برای سایزکردن دقیق ونیز برای صاف کردن سوراخ های که دارای دیواره ی خشن هستند استفاده میشود. اصولا برقو ها خود سوراخ ایجاد نمیکنند و دارای نوک تیز و براده بردار نمی باشند.برق…