برقو ها

reamers

به ابزار هایی که برای تمام کردن اندازه قطر وصاف کردن دیواره های ایجاد شده با مته

کاربرد دارند  گفته میشود.

نوشته‌ها

برقو مخروطی

برقوها و برقوکاری

,
برقو چیست؟ برقوها ابزار های یک یا چند پره ای هستند که عموما برای سایزکردن دقیق ونیز برای صاف کردن سوراخ های که دارای دیواره ی خشن هستند استفاده میشود. اصولا برقو ها خود سوراخ ایجاد نمیکنند و دارای نوک تیز و براده بردار نمی باشند.برق…