حدیده اینچی

inches die screw thread

حدیده ها از ابزارهای ایجاد رزوه و دندانه بر روی شفت ها می باشند

اصولا به صورت دستی وماشینی قابل استفاده هستند

این ابزارها برای ایجاد رزوه بر روی لوله ها پر کاربرد هستند