در اکثر کسب و کارهای مدرن،از واژه ضمانت عودت کالا استفاده میشد.

این امر برای ایجاد اعتماد بین خریدار از یک وبسایت مرسوم می باشد.

ما در ابزار ماندگار هم از این قائده مستثنا نیستیم و این امتیاز را برای مشتریان عزیزمان در نظر گرفته ایم.

چنانچه پس از دریافت محصول،به مدت هفت روز قصد عودت داشتید ،ما در خدمت هستیم و عین مبلغ پرداختی شمارا پرداخت می کنیم.

واتس آپ و صفحه ی تماس با ما دو راه اصلی ارتباط با ما می باشد.

ضمانت عودت کالا