سابقه ی این نوع فروش به خیلی گذشته ها برمیگرده، فروش همکاری در بازارهای بزرگ و کوچک بین همکاران فعال در همان حوزه مرسوم می باشد.

حال ما در ابزار ماندگار هم به رسم گذشتگان این بازار ،با اشتیاق کامل به این نوع فروش می پردازیم.

در این نوع فروش برای ایجاد حاشیه سود برای همکاران عزیزمان،درصد تخفیف از محصولات در نظر میگیریم.

امید به اینکه در پیشرفت روز افزون هم موثرتر باشیم.

نحوه ارتباط با ما و اطلاع از میزان تخفیف های فروش همکاری :

واتس آپ و صفحه ی تماس با ما دو راه اصلی می باشد.

فروش همکاری