کپسول های آتش نشانی

,
آتش و کپسول های آتش نشانی کپسول های آتش نشانی چه کاربردی دارند؟ همان طور که اکثرا می دانیم شعله های آتش برای روشن ماندن به سه عامل نیاز دارند وآن سه عامل (حرارت، مواد سوختنی،اکسیژن) می باشند.این سه عامل را بر روی سه زاویه مثلث قرار م…
مته ها

آشنایی بیشتر با مته ها

,
مته چیست؟ برای آشنایی بیشتر بامته ها در این مطلب با ما همراه باشید.مته ها ابزار های چند لبه هستند که عمدتا دو لبه دارند وبرای ایجاد سوراخ های استوانه ای از آنها استفاده می شود.مته ها دارای دو لبه برنده در قسمت راس خود و دو شیار (Flute) مارپیچی بر…