Fahrion

برند آلمانی و شناخته شده در تولید کولت و فشنگی های کولت

این برند بسیار معروف در زمینه دستگاه های تراش کاری نیز فعالیت دارد