اینسرت

inserts

در صنعت به ابزار هایی که برای تراش قطعات صنعتی کاربرد دارند اینسرت گفته میشود.

دارای اشکال مختلف و کاربری متنوع هستند.

نوشته‌ها

اینسرت (الماس)

,
مقدمه افرادی که در عرصه صنعت و تراش ابزار سر رشته ای دارند به احتمال خیلی زیاد با اسم (الماس،الماسه،اینسرت وامثال این نام ها) سروکار داشتن ولی برای اینکه با نام دقیق اینسرت (الماس)ها آشناتون کنم ، قصد دارم در این نوشته دلیل واختصار نام گذ…